Den 9/11 startar årets influensakampanj.

Vi kommer ha öppen mottagning måndagar, tisdagar, onsdagar och torsdagar kl 15-16 t o m nyår. Efter nyår kommer vi vaccinera måndagar och torsdagar kl 15-16 fram till 28/2. Under hela perioden erbjuds personer som är födda 56 eller tidigare samt personer som är yngre med kroniska sjukdomar också kostnadsfri vaccination mot pneumokocker.
Influensavaccinet är gratis för dig som är över 65 år eller tillhör riskgrupp, se nedan.

  • Du är 65 år eller äldre.
  • Du är gravid efter vecka 16.
  • Du har en hjärtsjukdom.
  • Du har en lungsjukdom, som KOL eller svår astma.
  • Du har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2.
  • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller en behandling.
  • Du har kronisk leversvikt eller njursvikt.
  • Du har en mycket kraftig övervikt.
  • Du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
  • Du har flera funktionsnedsättningar.

Vård- och omsorgspersonal erbjuds vaccination från den 22/11.Allmänheten kan erbjudas vaccin från 6/12. Denna planering kan enligt Folkhälsomyndigheten att behöva ändras.