Vår personal

Nicolaos Vounelakis, specialistläkare allmänmedicin
Janid Ansari, specialistläkare allmänmedicin
Gunnar Akner, specialistläkare geriatrik, internmedicin och docent
Mohammed Nurradin Fakhri, specialistläkare allmänmedicin
Kazal distriktssköterska, börjar den 3/4
Linnea, sjuksköterska, föräldraledig
Erica, sjuksköterska
Annika, sjuksköterska
Sara
, undersköterska
Kavita, undersköterska
Pannilla, undersköterska, börjar den 11/4
Azina Talaromi, verksamhetschef