Vår personal

Nicolaos Vounelakis, specialistläkare allmänmedicin
Janid Ansari, specialistläkare allmänmedicin och MAL.
Gunnar Akner, specialistläkare geriatrik, internmedicin och docent
Mohammed Nurradin Fakhri, specialistläkare allmänmedicin
Ulla distriktssköterska,
Erica, sjuksköterska
Annika, sjuksköterska
Sara
, undersköterska
Kavita, undersköterska
Pannilla, undersköterska
Therence, undersköterska
Azina Talaromi, verksamhetschef