Vår personal

Alfred Lindeborg , psykolog
Nicolaos Vounelakis, specialistläkare allmänmedicin
Janid Ansari, specialistläkare allmänmedicin och MAL.
Gunnar Akner, specialistläkare geriatrik, internmedicin och docent
Ahmad Oriakhel, specialistläkare allmänmedicin
Henrik Jägerstad, läkare timanställd.
Ulla, distriktssköterska,
Maggie, diabetessköterska, distriktssköterska
Ouldouz sjuksköterska, diabetessköterska och Spirometri
Annika, sjuksköterska
Sara
, undersköterska
Kavita, undersköterska
Pannilla, undersköterska
Therence, undersköterska
Azina Talaromi, verksamhetschef