Vår personal

Nicolaos Vounelakis, specialistläkare allmänmedicin
Janid Ansari, specialistläkare allmänmedicin
Gunnar Akner, specialistläkare geriatrik, internmedicin och docent
Mohammed Nurradin Fakhri, specialistläkare allmänmedicin
Kazal distriktssköterska,
Linnea, sjuksköterska, föräldraledig
Erica, sjuksköterska
Annika, sjuksköterska
Sara
, undersköterska
Kavita, undersköterska
Pannilla, undersköterska
Azina Talaromi, verksamhetschef