Vår personal

Janid Ansari, specialistläkare allmänmedicin och MAL.
Nicolaos Vounelakis, specialistläkare allmänmedicin
Ahmad Oriakhel, specialistläkare allmänmedicin
Frank Belfrage, specialistläkare allmänmedicin börjar den 1/aug
Gunnar Akner, specialistläkare geriatrik, internmedicin och docent
Henrik Jägerstad, läkare timanställd.
Alfred Lindeborg , psykolog
Mottagning:
Ulla, distriktssköterska, Hypertoni mottagning
Maggie, diabetessköterska, distriktssköterska
Frida-Lo distriktssköterska
Annika, sjuksköterska
Kavita, undersköterska
Pannilla, undersköterska
Hemsjuvård:
Emelie, Sjuksköterska
Sara, undersköterska
Binefsha, undersköterska
Azina Talaromi, verksamhetschef