Vår personal

Nicolaos Vounelakis, specialistläkare allmänmedicin
Janid Ansari, specialistläkare allmänmedicin
Gunnar Akner, specialistläkare geriatrik, internmedicin och docent
Eva Bymova, specialistläkare allmänmedicin

 

Birgitta, distriktssköterska
Monica, distriktssköterska
Caroline, diabetessjuksköterska
Mikaela, sjuksköterska
Sara
, undersköterska
Kavita, undersköterska
Annika, undersköterska

 

Anders Hellström, specialistläkare allmänmedicin och verksamhetschef
Anna-Maria Johansson, distriktssköterska och enhetschef