Startsida

Tjänster

Kungsholmens husläkarmottagning erbjuder planerade och akuta tidsbokade besök, provtagning, vaccination och hemsjukvård. Vi vill erbjuda våra patienter hög tillgänglighet och personlig vård. Du har därför oftast möjlighet att få en tid samma dag som du bokar om du föredrar detta.

Lista dig hos oss

Det är du själv som väljer vilken husläkare och vårdcentral du vill tillhöra. Att välja vårdcentral kallas att lista sig.

Som patient hos Kungsholmens husläkarmottagning får du komplett och personlig vård, och du har alltid en tid hos oss.

Vaccination

Vi på Kungsholmens husläkarmottagning erbjuder flera olika vaccinationer. Kontakta husläkarmottagningen för mer information kring specifika vaccinationer på 08-50831300

1177 Vårdguiden är hela Sveriges samlingsplats för
information och tjänster inom hälsa och vård

Välkommen till Kungsholmens husläkarmottagning

Vi är ett vårdföretag som har mångåriga vårdavtal med Region Stockholm.
Vi utför uppdrag inom husläkarverksamhet enligt avtal och har samverkansavtal med kommuner och stadsdelar.

Vi inom Kungsholmens husläkarmottagning arbetar efter de värdegrunder som är fastställda inom vården.
Vår målsättningen att ge våra patienter en god vård för en ökad livskvalitet och se till att individuella patientbehov tillgodoses. 

Nyheter

Bokning för influensavaccinet öppnar den 8/11. Gäller endast för er som är 65+ och tillhör ris...