Aktuellt om covid-19 vaccineringen

3 april-2024

Rekommendationer för vaccination mot covid-19 från 1 oktober 2023

Rekommendationer för vaccination mot covid-19 från 1 oktober 2023 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)


Rekommendationer för höstens covid-19-vaccination | Vårdgivarguiden (vardgivarguiden.se)

65–79 år och personer i medicinsk riskgrupp från 18 år (för lista på medicinska riskgrupper se nedan)

Personer i åldern 65–79 år samt personer i riskgrupp som är 18 år och äldre, rekommenderas en dos under hösten/vintern 2023. En person i denna grupp som haft verifierad covid-19 efter 1 augusti 2023 har ett gott skydd mot svår covid-19 och kan avstå sin vaccindos inför vintersäsongen 2023/2024, förutsatt att ingen nedsättning av immunförsvaret föreligger. Om osäkerhet råder rekommenderas en vaccindos.

Personer som tagit en dos vaccin efter den 1 augusti har ett gott skydd mot allvarlig sjukdom. Rekommendationen omfattar endast en dos vaccin hösten 2023, men en dos uppdaterat vaccin finns tillgänglig även för den som hunnit vaccinera sig innan det uppdaterade vaccinet fanns på marknaden. Det måste enligt tillverkaren gå minst tre månader mellan doserna.

50–64 år

Ovaccinerade personer i åldern 50-64 rekommenderas en dos vaccin under hösten/vintern 2023.

För vaccinerade personer i åldern 50-64 år finns ingen rekommendation om ytterligare vaccination under hösten/vintern 2023. Vaccination med en dos finns dock tillgängligt för personer som önskar vaccinera sig inför vintersäsongen. För tidigare vaccinerade personer måste det ha gått minst 9 månader sedan senaste dos.

18–49 år

För personer i åldern 18–49 år finns ingen rekommendation om vaccination. Vaccination med en dos finns dock tillgängligt för personer som önskar vaccinera sig inför vintersäsongen. För tidigare vaccinerade personer måste det ha gått minst 9 månader sedan senaste dos.

Under 18 år

Sedan den 1 november 2022 är den allmänna rekommendationen om vaccination mot covid-19 till barn och unga mellan 12 och 17 år borttagen. Detta grund av den låga risken för allvarlig sjukdom och död i covid-19 bland barn och ungdomar under 18 år. Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination till barn och unga endast i enskilda fall och i samråd med ansvarig läkare. Svenska Barnläkarföreningen har definierat i vilka situationer detta kan vara aktuellt. Barnets behandlande läkare gör en individuell bedömning om vaccinationen behövs.

Uppdatering angående vaccination mot covid-19 till särskilda grupper av barn och ungdomar (barnlakarforeningen.se)Boka tid via appen Alltid Öppet eller genom att ringa Regionens callcenter. Läs mer på 1177.se

Vaccinationsmottagningar

Tider till Region Stockholms vaccinationsmottagningarna bokas via appen Alltid Öppet med Bank-id eller Freja e-id plus. Du som av olika skäl inte kan boka tid via en digital lösning kan boka tid genom att ringa din VC eller en vaccinationsmottagning.

Vaccinationsintyg

Den 1 juli upphörde eHälsomyndigheten med att utfärda Covidbevis.