Aktuellt om covid-19 vaccineringen

Uppdatering 12/10-2022

DOS 5

Nu kan ni som är över 65 år boka dos 5 och ni som är 18-64 år boka dos 4.

Tid kan bokas via Alltid öppet eller boka tid på mottagningen.

Dosintervallet ska vara minst 4 månader från tidigare dos.

Tider kan även bokas via vaccinationsmottagning, via telefon 08-428 429 30 eller via appen Alltid öppet.


Boka tid på vaccinationsmottagning

Bokningen för er som är 16 år och äldre är öppen för vaccination på någon av länets vaccinationsmottagningar.

Barn mellan 12 och 15 år kommer att erbjudas vaccination under hösten.
I Stockholms län kommer det bli möjligt att vaccinera sig på skolorna.

Boka tid via appen Alltid Öppet eller genom att ringa Regionens callcenter. Läs mer på 1177.se

Vaccinationsmottagningar

Tider till Region Stockholms vaccinationsmottagningarna bokas via appen Alltid Öppet med Bank-id eller Freja e-id plus. Du som av olika skäl inte kan boka tid via en digital lösning kan boka tid genom att ringa Regionens callcenter.

Telefonbokningstjänsten är på följande språk och telefonnummer:

  • Svenska: 08–428 429 30, öppet alla dagar kl. 08.00 – 19.00
  • Engelska: 08–428 429 20, öppet alla dagar kl. 08.00 – 19.00
  • Arabiska: 08–428 429 01, öppet vardagar kl. 08.00 – 19.00
  • Somaliska: 08–428 429 02, öppet vardagar kl. 08.00 – 12.00
  • Finska: 08–428 429 03, öppet vardagar kl. 08.00 – 12.00
  • Tigrinja: 08–428 429 04, öppet vardagar kl. 08.00 – 12.00
  • Persiska: 08–428 429 08, öppet vardagar kl. 08.00 – 12.00
  • Polska: 08–428 429 09, öppet vardagar kl. 08.00 – 12.00
  • Ryska: 08–428 429 11, öppet vardagar kl. 08.00 – 12.00
  • Spanska: 08–428 429 12, öppet vardagar kl. 08.00 – 12.00

Vaccinationsbevis

Vaccinationsbevis beställer du på E-hälsomyndighetens hemsida. Där kan du hämta ut vaccinationsbevis till dig själv eller till dina barn.

Länk till E-hälsomyndighetens hemsida