Aktuellt om covid-19 vaccineringen

Uppdatering 4/3-2021

Region Stockholm kommer vecka 10 att börja skicka ut informationsbrev till patienter som är 80 år och äldre gällande den kommande Covid-19 vaccinationen.

Tidsbokning öppnar vecka 10 och då kommer de som är 80 år eller äldre kunna boka tider för vecka 11 och framåt till oss för vaccination på telefon 08-502 313 00 alternativt kontakta oss via 1177.

Med den information vi har idag från Region Stockholm kommer vi endast att tilldelas en liten volym av vaccinationsdoser. Antalet bokningsbara tider styrs av antalet vaccinationsdoser vi tilldelas.

Läs mer om vaccineringen här nedan

När kan jag få vaccin?

Tillgången på vaccin avgör när vi kommer kunna erbjuda vaccin. De som har störst behov av att skyddas mot covid-19 kommer erbjudas vaccin först. I takt med att vi får vaccin kommer fler att erbjudas.

Enligt Region Stockholms preliminära tidplan kan vi få tillgång till vaccin så att vi kan börja vaccinera hemsjukvårdspatienter och invånare som har hemtjänst med omsorgsinsatser från slutet av februari eller början av mars.

Våra patienter som är 65 år och äldre hoppas vi kunna börja vaccinera successivt från mitten av mars. De äldsta kommer erbjudas vaccin först.

Hur bokar jag tid för vaccinering?

För tillfället har vi inte någon information när den öppna mottagningen kan starta på grund av den begränsade tillgången av vaccinet. Vi planerar att ha öppen mottagning måndag – fredag kl 13-16 när tillgången av vaccinet kommit igång. Du kommer vid första besöket erhålla en återbesökstid för din andra vaccination. Vi kommer uppdatera här på hemsidan så snart vaccin finns tillgängligt.

Vem får vaccin först?

De som har störst behov av att skyddas mot covid-19 kommer erbjudas vaccin först.

 1. Först erbjuder vårdcentralen vaccin till personer som har hemsjukvård
  eller hemtjänst med omsorgsinsatser, LSS-boenden och individer med
  personlig assistent samt vuxna som bor med dessa.
 2. Därefter erbjuds vårdcentralen vaccin till de som är:
  • 65 år eller äldre, varav de äldsta först
  • Vuxna med LSS-insatser och vuxna med assistansersättning.
 3. Efter det erbjuds vaccin till personer som är under 65 år men har en bakomliggande sjukdom.

Jag har väntat så länge, har ni glömt bort mig?

Du är inte bortglömd. Tillgången på vaccin är begränsad och därför drar det ut på tiden. Du kan vara trygg med att vi följer prioriteringsordningen och du erbjuds vaccin när det är din tur.
Du kan följa aktuell information om vaccineringen på 1177.se. och här på hemsidan.

Jag har hemtjänst, vad gäller för mig?

Vårdcentralen samverkar med kommunen. Du som berörs av detta erbjudande kommer att få personlig information. Exakt när vaccinering sker beror på vår tillgång på vaccin. Enligt nuvarande tidplan räknar vi med att kunna erbjuda dig som har hemtjänst vaccin med start vecka 10-11.

Jag är över 65 år, vad gäller för mig?

Du som är 65 år eller äldre och listad hos oss kommer få vaccin på vårdcentralen. Vi kan komma att prioritera de äldre först beroende på tillgång till vaccin.

Vår preliminära tidsplan är att erbjuda vaccin i slutet av mars för de allra äldsta. Och successivt under april för dem över 65 år. Denna tidsplan kan komma att ändras beroende av tillgången på vaccin.

Jag har en bakomliggande sjukdom, vad gäller för mig?

Du som har en bakomliggande sjukdom och är listad hos oss kommer få vaccin på vårdcentralen.

Den preliminära tidplanen är att vaccinera dig som tillhör riskgrupp med bakomliggande sjukdom i april. Tidplanen kan komma att ändras beroende på tillgången på vaccin.

Vilka bakomliggande sjukdomar räknas som riskgrupp?

Exakt definition av vilka bakomliggande sjukdomar som ska ge förtur till vaccination kommuniceras på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Vad gäller för allmänheten?

I takt med att tillgången på vaccin ökar kommer fler att erbjudas vaccin. Då kommer också fler aktörer än vårdcentraler kunna erbjuda vaccinering mot covid-19. På 1177.se finns aktuell information.

Jag är listad på en mottagning som ligger långt bort från där jag bor. Vart kan jag gå?

Vår rekommendation är att du i första hand vänder dig till den mottagning där du är listad. En del mottagningar kan ta emot dig på grund av att du befinner dig långt från din listade mottagning men det beror på vaccintillgång.

Vad kostar vaccineringen?

Vaccinering mot covid-19 är kostnadsfri, dvs att ingen patientavgift tas ut.

Hur går vaccineringen praktiskt till?

Vaccin mot covid-19 ges med två doser. Du erhåller en tid för din andra dos i samband med att du får din första dos på vårdcentralen.
Sprutan ges i överarmen. Efter att du fått sprutan ska du vänta 15 minuter innan du går hem. Klä dig gärna i kortärmat eller kläder som är lätta att avlägsna så att överarmen är lättillgänglig när vaccinet skall ges.

Varför ska jag vaccinera mig?

För att skydda dig och andra.

 • För din egen skull, för att undvika att bli allvarligt sjuk.
 • För andras skull, för att minska smittan i samhället och skydda dem som är extra sårbara.
 • Vaccin är ett viktigt verktyg för att kunna bromsa smittan.

Jag har redan haft covid-19. Ska jag vaccinera mig?

Vi rekommenderar vaccination även efter genomgången infektion och till den som har antikroppar.

Är det några som inte ska vaccineras?

Barn och ungdomar under 18 år, gravida och ammande vaccineras inte enligt nu gällande direktiv.

Biverkningar?

Du kan bli öm på stickstället i armen, känna dig trött och få huvudvärk efter att du har fått vaccinet. Du kan också känna dig frusen, få lite feber eller ont i leder och muskler. Besvären kommer i så fall inom det första dygnet efter vaccinationen. Besvären är oftast lindriga och brukar gå över inom några dagar. Om du får feber efter vaccination kan du inte utesluta att du är sjuk utan behöver provta dig för covid-19.

Jag är rädd att bedragare ska kontakta mig om vaccin?

Om vårdcentralens personal besöker dig i hemmet har vi kommit överens med dig om besöket i förväg och vi visar alltid upp vår tjänstelegitimation.
Vi ber dig aldrig lämna ut bankuppgifter eller e-legitimation, som exempelvis BankID, över telefon eller e-post. Om någon okänd kontaktar dig ska du inte lämna ut sådana uppgifter.