Uppdatering 03/04-2024

Vaccinationsrekommendationer under våren 2024 gäller för nedanstående grupper som då erbjuds två doser vaccin mot covid-19 per år vår och höst.

Vaccinationerna under våren ska främst genomföras under april så att höstens dos kan ges samtidigt som säsongens influensavaccination. Rekommendationen är att ge de två covid-19-doserna under året med cirka 6 månaders intervall. Minsta intervall mellan två doser ska vara 3 månader.

Personer 80 år och äldre

Personer som är 80 år och äldre rekommenderas en dos vaccin under våren 2024.

Den som fått en vaccinationsdos under hösten och också haft en bekräftad covid-infektion efter 1 oktober 2023 samt inte har ett nedsatt immunförsvar bedöms ha ett gott skydd mot allvarlig sjukdom och kan avstå från sin vårdos om de önskar.

Personer 65–79 år med dagliga omsorgsinsatser

Personer 65–79 år med dagliga omsorgsinsatser rekommenderas en dos vaccin under våren 2024. Till denna grupp hör boende på SÄBO eller korttidsboende eller personer med daglig hemtjänst med omsorgsinsatser, däremot inte de som enbart har hemtjänst i form av städning, trygghetslarm eller matlådeleverans.

Du kan ringa och boka tid för vaccination hos oss på vårdcentralen på telefon 08 -502 313 300